SKE home

Stichting Koloniaal Erfgoed

 

Uitgangspunt: de rol van SKE is projecten te initiëren ter stimulering van het cultureel erfgoed van voormalige koloniën, met als uiteindelijk doel een grotere bewustwording van de eigen identiteit binnen een multiculturele samenleving en daardoor te komen tot wederzijds respect en begrip voor elkaar. Met Nederland als voorbeeld wil SKE internationale bekendheid verwerven en wereldwijd dialoog mogelijk maken vanuit het cultureel erfgoed.

ANBI: Als culturele instelling zullen de werkzaamheden van de stichting grotendeels het maatschappelijk belang dienen. Hiertoe zal de stichting subsidies bij de overheid aanvragen en fondsen werven.

Pionier: Opgericht in februari 2008 is SKE  een organisatie, die haar weg zoekt in de culturele sector van Nederland. Onderweg daar naartoe wil SKE met haar opgedane kennis projecten in andere landen initiëren.

Toen en nu: SKE is er voornamelijk voor de voormalige koloniën. Met haar projecten richt ze zich op het heden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst zal onderzocht worden in hoeverre SKE er ook kan zijn voor nieuwe onafhankelijke staten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@koloniaalerfgoed.nl